Hjernerystelsesmyte #14 – Antal hjernerystelsesramte i Danmark

Hjernerystelsesmyte 14 - antal hjernerystelsesramte i Danmark er formentlig mere end 25.000 om året.

Når medierne har artikler om hjernerystelse, så er der et tal der ofte går igen – nemlig at antal hjernerystelsesramte i Danmark årligt er 25.000 . Det svarer til 0,42 % af den danske befolkning der årligt rammes. Men hvor stammer det tal fra – og er det overhovedet retvisende?

Tallet på 25.000 stammer fra landspatientregistret i 1996,1 og det er derfor usandsynligt at vi mere end 25 år senere stadig kan bruge det tal. Det skyldes blandt andet at befolkningstallet dengang var 5.251.000 og i 2023 er på 5.923.984 – altså en stigning på over 10 %.2 Når vi kigger på landspatientregistret i dag, over hvor mange der får hjernerystelse årligt – så er tallet helt nede på godt 10.000 hvert år.3 Men det tal er også forkert – for det er kun hospitalsregistrerede hjernerystelser der tæller med her – og selv her bliver alle hjernerystelser ikke opdaget, og derfor ikke registreret. Det vides dog ikke hvorfor tallet er så meget lavere end for 23 år siden – men det skyldes formentligt registreringsændringer og skiftende definitioner af hjernerystelse. 

Udover hospitalsregistreringerne ved vi at der er et ekstremt stort antal ramte, der opsøger egen læge først. Besøg hos egen læge registreres ikke. Yderligere er der alle dem der aldrig får opsøgt sundhedssystemet, fordi symptomerne er ophørt relativt hurtigt. Derfor får vi ikke alle de ramte med i de opgørelser der laves. Spørgsmålet er så hvor stor incidensen, altså forekomsten, af hjernerystelser årligt er i Danmark. Er 25.000 ikke er det korrekte tal? 

Hvad er antallet?

Tidligere studier har vist en forekomst på 0,6 %4 – hvilket på nuværende tidspunkt vil svare til cirka 36.000 ramte om året i Danmark. Allerede her er tallet meget højere end landspatientregistret viste i både 1996, og hvad det viser nu. Et nyt studie fra Ontario i Canada har dog vist en potentiel forekomst på hele 1,2 % af befolkningen.5 Det svarer til godt 70.000 hjernerystelsesramte om året. Det er derfor usandsynligt at vi i Danmark ikke oplever mere end de 25.000 der oftest nævnes i medierne. Antal hjernerystelsesramte er højst sandsynligt mindst 10.000 højere og sikkert også højere end det.

Referencer

  1. Pinner et al., Konsensusrapport om Commotio Cerebri og det postcommotionelle syndrom, 2003
  2. Danmarks Statistik – Statistikbanken – hentet 1. maj 2023
  3. Landspatientregistret – hentet 1. maj 2023
  4. David Cassidy J. et al., J Rehabil Med 2004, 36:43, 28-60, doi:10.1080/16501960410023732
  5. Langer L et al., J Head Trauma Rehabil 2020, 35:1, E60-E66, doi:10.1097/HTR.0000000000000503
Følg os på følgende sociale medier
Facebooktwitterlinkedininstagram

Del artiklen på
Facebooktwitterlinkedin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *