Hjernerystelse | Commotio Danmark

Brain Injury Screening Tool

Sidst opdateret: 12. oktober 2022

Brain Injury Screening Test

Brain Injury Screening Tool (BIST) er et værktøj der skal hjælpe med at pege i retningen af specialister hvis det kræves, for at forbedre prognosen på den lange bane.1 Værktøjet er udviklet til brug primært hos egen læge eller et andet sted hvor en medicinsk uddannet er til rådighed.

Testens test-retest reliabilitet er testet i en normal voksenbefolkning. Det betyder at man har testet om man måler det man ønsker at måle – og om resultatet af dette gentages ved en lignende måling kort tid efter. Her fandt studiet at de ændringer man ser ved BIST-målinger med to ugers mellemrum, er relateret til faktiske ændringer i symptomoplevelsen.2 Der er derfor moderat til god test-retest reliabilitet, hvilket er godt for værktøjets brug.

Herudover har man fundet at testen er en psykometrisk god måling af symptomoplevelsen efter mild traumatisk hjerneskade.3

Brugen af testen

På nuværende tidspunkt er BIST stadig ny, og man er stadig ved at finde ud af hvor brugbar testen egentlig er. Den viser dog umiddelbart en god validitet og reliabilitet – det vil sige den viser den vi ønsker at undersøge, og vi kan stole på resultaterne heraf. I de kommende år, vil der forhåbentligt blive udbygget mere på netop denne test, da den kan noget andet end eksempelvis SCAT5-testen.

Værktøjer til testen

Referencer