Hjernerystelse | Commotio Danmark

Kommunale tilbud til hjernerystelsesramte

Kommunale tilbud til hjernerystelsesramte

På denne side finde du links til samtlige kommunale tilbud til hjernerystelsesramte. For at gøre det nemmere for dig, har vi valgt at opliste de kommunale tilbud til hjernerystelsesramte efter de respektive kommuner. Det vil sige du finder din kommunes tilbud, ved at klikke på kommunenavnet.

Mangler der et tilbud, er det ikke opdateret eller er der andre ting du mener mangler, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@commotio.dk. Vi forsøger at holde det opdateret, men vi kan selvfølgelig ikke garantere at det hele er opdateret hele tiden. Derfor bør du altid kontakte kommunerne, hvis du er det mindste i tvivl om noget. Du vil kunne se i bunden af hver artikel, hvornår den senest er opdateret.

De danske kommuner bruger i vid udstrækning de kommunikationscentre der ligger rundt omkring i landet. Nogle ligger i egne kommuner, andre i nabo- eller omegnskommunerne. Samlet set oplever vi, at disse, samt Center for Hjerneskade og andre eksterne udbydere af behandling, bruges i mellem 55 og 65 % af kommunerne i en eller anden grad. Nogle bruger dem meget, andre bruger dem sjældent. 

Vi oplever også at kun 13 af de kommuner der er vendt tilbage på vores henvendelse har egentlige commotio-hold. Til gengæld har 49 direkte individuelle tilbud, mens langt de fleste også indirekte individuelle tilbud. Det vil sige de har ikke et egentligt commotio-tilbud, men tilbyder stadig et individualiseret tilbud, med fokus på de udfordringer og symptomer man oplever som commotio-patient. I flere af disse går gradueret træning igen. Det er dog værd at bemærke, at flere kommuner arbejder på at oprette commotio-hold. 

Herudover oplever vi at enkelte kommuner henviser til alternative behandlingsformer. Det drejer sig om ca 15 %. Dog er det aldrig som primær behandling.  

Opdateret 14 januar 2024