Hjernerystelse | Commotio Danmark

Viden om hjernerystelse

Test ved hjernerystelse

Hjernerystelse opstår årligt hos mellem 0,6 og 1,2 % af befolkningen, og mange oplever ikke at få ordentlig hjælp i starten. For at forøge chancerne for at give den rigtige hjælp, er der udviklet forskellige test-værktøjer til brug ved hjernerystelse. Det gælder både test der skal teste fysisk kapacitet, symptomniveauet, og flere andre parametre der kan være brugbare i diagnosticeringen eller behandlingen. 

Nedenfor finder du et udvalg af disse test.  

Test