Hjernerystelse | Commotio Danmark

Buffalo Concussion Bike Test

Buffalo Concussion Bike Test
Buffalo Concussion Bike Test (BCBT) – eller Buffalos hjernerystelsestest på cykel – er en gradueret test på ergometercykel. Formålet er at undersøge hvor godt man tolererer fysisk aktivitet og ved hvilken puls man oplever forværring af symptomerne. Det ønsker man at undersøge, for at undersøge hvad der er en sikker fysisk belastning, og for at hjælpe med at skelne mellem hjernerystelse og andre potentielle diagnoser.1 Testen er udviklet for at hjælpe dem, der har så store problemer vestibulære/balance-udfordringer, at en test på løbebånd ikke er hensigtsmæssig.2

Udstyr

For at udføre testen, kræves der følgende:

  • En ergometercykel der kan holde et fast power output (i Watt).
  • Pulsmålere – og det skal helst være måling på brystet.
  • Visual Analog Skala (VAS) til måling af smerte (se billede)
  • Borg-skala (se billede)
  • BCBT vurderingsskema
  • Power/Watt-omregningsskema
  • Noget patienten kan hvile på efter endt test. Gerne sørg for der er væske til rådighed bagefter også.   
En dansk version af Visual Analog Skala (VAS), hentet fra Leddy & Willer.1

Borg-skalaen

Test-protokol

Inden selve testen laves, skal patienten svare på VAS-scoren. Er denne over 7, udsættes testen som regel til en anden dag. Det er en god idé at gøre patienten opmærksom på at denne ikke skal presse på og ignorere sine symptomer, men være ærlig omkring dem. Derudover skal både VAS og Borg-skalaen forklares, sådan at patienten ved hvordan de fungerer. 

Inden testen starter, er det vigtigt at sørge for at styr og sadel er i rette højde til patienten. Patienten må på intet tidspunkt rejse sig i sadlen. Start med at måle pulsen efter to minutter hvor patienten har siddet stille på en stol. 

Patienten skal cykle med 60 RPM (± 5) under hele testen. Hvert andet minut øges power outputtet, og Borg og VAS rapporteres med det samme. Puls registreres også ved starten af hvert niveau. Testen starter uden belastning på cyklen. 

Testen fortsætter indtil VAS-scoren er ≥3 i forhold til præ-scoren lavet inden testen gik i gang eller man er udmattet (Borg-skal 19 eller 20). Hvis testansvarlig oplever en hurtig forværring af symptomer, stoppes testen også. Hvis patienten selv ønsker at stoppe, noteres dette i vurderingsskemaet. Herefter køres en cool-down periode på to minutter ved omkring 30 RPM.

Resultater

Det tyder på at hjernerystelsesramte i gennemsnit har en forskel i hvilepuls og grænsen for pulsen på cirka 65 slag i minuttet.4,5 Det er det samme for begge køn.5 Dog tyder det på at forskellen mellem de to førnævnte, kan være med til at indikere risikoen for vedvarende symptomer. Er der en forskel på under 50 slag i minuttet ved denne test, er der 73 % sensitivitet og 78 % specifitet for at identificere unge der oplever en forsinket bedring.4 Testen har dog størst effektivitet når den udføres inden for den første uge.3 Det er vigtigt at være opmærksom på, at den målte makspuls ved symptomforværring (HRmaxBCBT) ikke er den der skal opnåes ved efterfølgende træning. Her anbefales i stedet at man holder sig på 90-95 % af HRmaxBCBT.

Herforuden kan det vise sig at en simple cykeltest (eksempelvis Storer-Davis-protokollen6) måske er lige så god som BCBT og BCTT7.

Værktøjer til testen

Referencer