Hjernerystelse | Commotio Danmark

Evidens

Nationale kliniske retningslinjer for hjernerystelse

Dansk Center for Hjernerystelse har offentliggjort at de har nedsat en arbejdsgruppe der skal udarbejde nationale kliniske retningslinjer inden for hjernerystelse. Faktisk de første vi får på området i Danmark. Vi bifalder i høj grad at arbejdsgruppen består af blandt andre Dansk Neurologisk Selskab og Danske Fysioterapeuter*. Men vi undrer os over især Dansk Selskab for Kiropraktik er med.1 De er formentlig med på grund af nakken, men da kiropraktik er at anse for en alternativ behandling uden videnskabelig dokumentation bag sig, virker det underligt. Vi håber dog selvfølgelig på at de overrasker os positivt.

Nationale kliniske retningslinjer for hjernerystelse Read More »

Hjernerystelse i sport

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi har udarbejdet et fagligt katalog om hjernerystelse i sport. Selskabet arbejder generelt med sportsrelateret fysioterapi, og da vi ved at fysisk aktivitet kan være godt for hjernerystelsesramte,1 så giver det mening at det netop er dem der arbejder med hjernerystelse. Hovedforfatteren på kataloget er Lisbeth Lund Pedersen, der blandt andet er

Hjernerystelse i sport Read More »