Hjernerystelse | Commotio Danmark

Hjernerystelsesmyte #43 – Hypnose og hypnoterapi

Hypnose og hjernerystelse

Hypnoterapi er en blanding af hypnose og terapi. Det bruges til at skabe en mere fokuseret opmærksomhed og øget modtagelighed. I denne fase bruges positive forslag og visualisering til at hjælpe med de problemer man måtte have. Hypnoterapeuter påstår at kunne bearbejde traumatiske oplevelser, og genoprette balancen i systemet.1

Hypnoterapi og hypnose er anbefalet i mange sammenhænge, hvor mange måske primært har hørt om det i forbindelse med rygestop. Der er dog desværre ikke lavet noget direkte på hjernerystelse, og derfor bliver vi nødt til at kigge på de andre områder man har undersøgt. Her er evidensen for en effekt ved behandlingen er dog meget svag. Det er faktisk grænsende til ikke-eksisterende. Cochrane har lavet flere opsamlinger af viden på området hypnose/hypnoterapi, og ingen af dem peger i retning mod at behandlingsformen har en effekt.2,3,4 Andre litteraturgennemgange der også har kigget på effekten ved forskellige lidelser og udfordringer kommer frem til det samme resultat.4,5,6

Det er derfor meget tvivlsomt om det overhovedet har en effekt ved hjernerystelse også. Det positive er dog at de umiddelbare bivirkninger ser ud til at være fraværende – behandlingen må derfor anses som sikker. Men grundet det ikke-eksisterende evidensgrundlag, anbefaler vi ikke brugen heraf. Det er nemlig også en meget dyr behandlingsform, og der kan derfor være mange billigere alternativer til denne alternative behandlingsform.

Referencer

  1. Hvad er hypnose og hypnoterapi. Hypnosehuset Danmark. Hentet 14. august 2020
  2. Barnes J. et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, doi:10.1002/14651858.CD001008.pub3
  3. Sado M. et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, doi:10.1002/14651858.CD009062.pub2
  4. Jones L. et al. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, doi:10.1002/14651858.CD009234.pub2
  5. Pelissolo A., La Presse Médicale 2016, 45:3, 284-290, doi:10.1016/j.lpm.2015.12.002
  6. Cheseaux N. et al., Int J Clin Exp Hypn 2014, 64:4, 399-424, doi:10.1080/00207144.2014.931170.
  7. Fisch S. et al., BMC Complement Altern Med 2017, 17:1, 323, doi:10.1186/s12906-017-1806-0.