Hjernerystelse | Commotio Danmark

Hjernerystelsesmyte #34 – Kiropraktik ved hjernerystelse

Kiropraktik ved hjernerystelse

Kiropraktik ved hjernerystelse er måske ikke den behandlingsform man først går til – men den bruges. Kiropraktik er den vel nok mest anerkendte alternative behandlingsform. I Danmark er kiropraktik blevet autorisationsberettiget gennem politisk lobbyarbejde fra især socialdemokraten Erling Christensen.[1] Årsagen til at man blandt andet kan få tilskud til kiropraktor i Danmark er altså politik. Der er ikke videnskabelig opbakning til brugen af kiropraktik. Fuldstændig som med osteopati. Det er heller ikke et argument for brugen af kiropraktik, at der findes en universitetsuddannelse på SDU. Denne er oprettet i forlængelse af førnævnte lobbyarbejde.

I Danmark ønsker kiropraktorerne at hjælpe med mange ting, herunder hovedpine[2] og nakkesmerte.[3] Begge ting, som hjernerystelsespatienter kan opleve. Når vi ser på nakkesmerter, har flere litteraturgennemgange undersøgt om der er en effekt. En Cochrane-undersøgelse viste at de studier der var lavet var problematiske, og man generelt ikke kunne påstå at kiropraktik virkede mod nakkeproblematikker.[4] Yderligere gør de opmærksomme på de alvorlige bivirkninger der kan være ved kiropraktik.[4] Man har også kigget på hovedpine/migræne, og heller ikke her var der nogen effekt at finde.[5] Udover placebo. Og hvis virkningen ikke er bedre end placebo – jamen så virker behandlingen ikke.

Helt generelt

Der er heller ikke dokumentation for, at kiropraktik virker helt generelt.[6] Derfor virker kiropraktik ved hjernerystelse heller ikke. Dertil kan lægges den betydelige risiko der er ved brug af normal kiropraktisk behandling – såkaldt manipulation af rygsøjlen. Her er der indtil flere rapporter om dødsfald,[7] blandt andre sagen om John Lawler.[8] Dette er også en af flere årsager til, at kiropraktik til børn kraftigt frarådes – og jo yngre børnene er, jo mere frarådes det. Den risiko der er ved behandlingen, står simpelthen ikke mål, men den mulige positive effekt der kunne være. Det er heller ikke usandsynligt, at det der måske virker ved kiropraktik, reelt set er de samme ting, som virker ved fysioterapi.

Hvis du alligevel stadig overvejer at bruge kiropraktik ved hjernerystelse, så husk på at opveje den risiko der er ved det. Vi vil i hvert fald fraråde brugen heraf.

Referencer

  1. Politik – ikke fakta – bag blåstempling af kiropraktik. Detektor, dr.dk, 27. februar 2014, hentet 2. februar 2020.
  2. Kiropraktorguiden – Hovedpine. Kiropraktorguiden.dk, hentet 2. februar 2020.
  3. Kiropraktorguiden – Nakke. Kiropraktorguiden.dk, hentet 2. februar 2020.
  4. Gross A. et al., Cochrane Database Syst Rev 2015, 9, doi: 10.1002/14651858.CD004249.pub4
  5. Chaibi A. et al., Eur J Neurol 2017, 24:1, 143-153, doi: 10.1111/ene.13166
  6. Goncalves G. et al., Chiropr Man Therap 2018, 26:10, doi: 10.1186/s12998-018-0179-x
  7. Ernst E., Int J Clin Prac 2010, 64:8, 1162-1165, doi: 10.1111/j.1742-1241.2010.02352.x
  8. Ernst E., “Death by chiropractic neck manipulation? More details on the Lawler case. Hentet 2. februar 2020