Hjernerystelse | Commotio Danmark

Hjernerystelsesmyte #47 – Re-Mind

Re-mind - behandling af
hjernerystelse med etanercept

Vi er blevet gjort opmærksom på endnu en såkaldt mirakelkur der er dukket op inden for hjernerystelse. Som med alle andre mirakelkurer, skal man være opmærksom på at sådanne slet ikke findes. Derimod skal man med det samme prøve at være kritisk over for påstandene. Dette gælder også med Re-mind.  

Hvad er Re-mind

Re-mind er ifølge behandlerne bag, en banebrydende opdagelse.1 Grundlæggende er ideen bag, at der skabes så stor inflammation i hjernen, at hjernecellerne i området ikke længere kan tale sammen. For, hvad der må antages er, effektens skyld, påpeges også de inflammerede områder ikke er døde. Dette vil også være lidt mere problematisk, og ikke foreneligt med hvad vi ved om hjernerystelse. Der findes nemlig som udgangspunkt ikke celledød sted.3

Men den store inflammation der tales om, skal så behandles med præparatet “Etanercept”, gennem injektioner. Det er altså en såkaldt inversiv behandling, da der skal prikkes hul på kroppen for at indføre behandlingen. Dette er for at bekæmpe “tumor necrosis factor” (TNF-α), som ifølge behandlerne er det “kemikalie der forårsager inflammationen i hjernen”. Det er første og fremmest ikke et kemikalie, men et cytokin og dernæst peger forskningen lige nu på at inflammationen i hjernen primært forårsages af cytokinerne Interleukin-1B (IL-1B) og Interleukin-6 (IL-6),2 og dermed ikke TNF, som behandlerne ellers påstår.

Derudover tyder det på, at medicinens effekt skulle indtræde allerede efter 15 minutter – efter en injektion med hovedet nedad4 der af uransagelige årsager ikke beskrives nærmere i deres tekst.. Det virker umiddelbart for godt til at være sandt, og der er da heller ingen videnskabelig opbakning til denne del. 

Evidensen bag Re-mind

Behandlingen er en farmakologisk behandling, og en nyere systematisk litteraturgennemgang viste netop at der ikke på nuværende tidspunkt er grobund for at påstå at farmakologien kan hjælpe på mild traumatisk hjerneskade, som hjernerystelse falder ind under.3 Dette gælder formentlig også etanercept, og det er derfor tvivlsomt om det som virksomheden bag påstår, faktisk også reelt sker. Dette skal også ses i lyset af at etanercept påvirker TNF-α, men at videnskaben peger på at den inflammation der pågår skyldes IL-1b og IL-6, hvorfor behandlingen ikke burde hjælpe udover placebo.

Det styrker ikke behandlingen mere, at de studier de henviser til er af metodisk dårlig kvalitet. Flere af studierne har slet ikke et metodeafsnit, eller de består af så få personer, at man umuligt kan udtale sig om hvorvidt behandlinger virker som man ønsker. Sidst, så er der ingen af de studier man henviser til, der kigger på traumatisk hjerneskade. 

Ved ethvert farmakologisk præparat er der desuden en risiko for bivirkninger. En af bivirkningerne ved denne, er blandt andet hovedpine. Men også risiko for infektioner er meget almindelige ved brug af præparatet. Så man skal være meget bevidst om dette også, hvis man vælger behandlingen til.

På nuværende tidspunkt finder vi det bekymrende, at der tilbydes en så tvivlsom behandling til sårbare mennesker. Det er desuden ikke et præparat der bør anvendes til mild traumatisk hjerneskade. Sidst, så koster behandlingen som minimum 62.600 kroner.. Skal du have yderligere to konsultationer, kan det løbe op i 136.600 kroner. Det er altså ikke bare en tvivlsom behandling, det er også exceptionelt dyrt!

Alt i alt er det en behandlingstype vi på nuværende tidspunkt vil fraråde.

Referencer

  1. Re-mind – hvad er det for en behandling – hentet 4. februar 2024
  2. Romeu-Meija R. et al., Curr Rev Musculoskelet Med 2019, 12:2, 105-116, doi:10.1007/s12178-019-09536-8
  3. Feinberg C. et al., JAMA Neurology 2021, doi:10.1001/jamaneurol.2020.5079
  4. YouTube.com – Re-mind – hentet 4. februar 2024