Hjernerystelse | Commotio Danmark

Hjernerystelsesmyte #14 – Så mange rammes af hjernerystelse

Hjernerystelsesmyte 14 - antal hjernerystelsesramte i Danmark er formentlig mere end 25.000 om året.

Så mange rammes af hjernerystelse hvert år lyder som en overskrift man kunne finde i en dansk avis. Men netop når medierne har artikler om hjernerystelse, så rapporteres der ofte om at antallet der rammes hver år er 25.000. Det svarer til at 0,42 % af den danske befolkning årligt får rystet hjernen, hvilket jo i sig selv også lyder af meget. Men hvor stammer det tal fra – og er det egentlig det rigtige tal?

Hvor stammer tallet fra?

Tallet på 25.000 stammer fra landspatientregistret i 1996,1 og det er derfor usandsynligt at vi mere end 25 år senere stadig kan bruge det tal. Det skyldes blandt andet at befolkningstallet dengang var 5.251.000 og i 2023 er på 5.923.984 – altså en stigning på over 10 %.2

Når vi kigger på landspatientregistret i dag, over hvor mange der får hjernerystelse årligt – så er tallet helt nede på godt 10.000 hvert år.3 Men det tal er også forkert – for det er kun hospitalsregistrerede hjernerystelser der tæller med her – og selv her bliver alle hjernerystelser ikke opdaget, og derfor ikke registreret. Det vides dog ikke hvorfor tallet er så meget lavere end dengang i 1996 – men det skyldes formentligt registreringsændringer og skiftende definitioner af hjernerystelse. 

Udover oplysningerne i hospitalsregistreringerne ved vi, at der er et betydeligt antal personer, der først opsøger deres egen læge ved en hjernerystelse. Disse besøg hos egen læge bliver ikke registreret i de gængse systemer. Derudover er der en gruppe, der aldrig søger sundhedssystemet, fordi deres symptomer forsvinder relativt hurtigt. Dette betyder, at ikke alle tilfælde af hjernerystelser indgår i de officielle opgørelser. Spørgsmålet rejser sig derfor: Hvor præcis er incidensen, det vil sige forekomsten, af hjernerystelser årligt i Danmark? Er det muligt, at 25.000 ikke repræsenterer det nøjagtige antal tilfælde?

Hvad er antal ramte så?

Tidligere studier har vist en forekomst på 0,6 %4 – hvilket på nuværende tidspunkt vil svare til cirka 36.000 ramte om året i Danmark. Allerede her er tallet meget højere end landspatientregistret viste i både 1996, og hvad det viser nu. Et nyere studie fra Ontario i Canada har dog vist en potentiel forekomst på hele 1,2 % af befolkningen.5 Det svarer til godt 70.000 hjernerystelsesramte om året. Forfatterne bag gør også opmærksom på, at dette tal nok er mere reelt, end de lavere estimater. Det er derfor usandsynligt at vi i Danmark ikke oplever flere end de 25.000 der oftest nævnes i medierne. Antal hjernerystelsesramte er højst sandsynligt mindst 10.000 højere og sikkert også højere end det.

Referencer

  1. Pinner et al., Konsensusrapport om Commotio Cerebri og det postcommotionelle syndrom, 2003
  2. Danmarks Statistik – Statistikbanken – hentet 1. maj 2023
  3. Landspatientregistret – hentet 1. maj 2023
  4. David Cassidy J. et al., J Rehabil Med 2004, 36:43, 28-60, doi:10.1080/16501960410023732
  5. Langer L et al., J Head Trauma Rehabil 2020, 35:1, E60-E66, doi:10.1097/HTR.0000000000000503

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *