Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Aarhus Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Aarhus Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Aarhus Kommune der findes.

I Aarhus Kommune har man ansat en hjernerystelseskoordinator, hvis opgave er primært er at give råd og vejledning til de der kæmper med vedvarende symptomer efter hjernerystelse. På kommunens hjemmeside kan man læse mere om med hvad og hvornår koordinatoren kan bidrage. Find informationen her.

Er du på sygedagpenge eller kontanthjælp, findes tilbuddet “Mestringsforløb for borgere med følger efter hjernerystelse”. Forløbet varer otte uger, og inkluderer sociallæger, fysioterapeuter og neuropsykologer. 

Derudover findes der et forløb til borgere der vurderes til ikke længere at have fremgang, og derfor ikke muliggøre start på job eller uddannelse. Forløbet hedder “Individuelt tværfagligt forløb for borgere med følger efter hjernerystelse“. Også her er der tale om et tværfagligt forløb, med deltagelse af sociallæge, fysioterapeut, psykolog og/eller antropolog. Her får man 12 timer, der fordeles mellem relevant sundhedsfagligt personale.  

Opdateret 29. august 2023