Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Fredensborg Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Fredensborg Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Fredensborg Kommune der findes.

I Fredensborg håndteres hjernerystelser på træningsområdet. Herudover har kommunen aftaler med eksterne leverandører, der varetager yderligere tilbud til borgerne.

Kommunen sammensætter selv et forløb der er individuelt tilrettelagt, for at tage højde for den situation du befinder dig i. Det betyder også at der gives råd og vejledning til dig i forhold til din livssituation, og eventuelle mål og handleplan, inddrages både du og dine pårørende i. 

Opdateret 5. maj 2021