Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Herlev Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Herlev Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Herlev Kommune der findes.

Vi har ikke haft held til at få respons fra Herlev Kommune, og det følgende er derfor baseret på det vi selv har kunnet finde. 

Herlev Kommune har en hjerneskadekoordinator, der fungerer som koordinator og rådgiver for dig som ramt, og for dine pårørende. Denne fungerer som bindeled mellem hospitalet og kommunen, og kan hjælpe og vejlede inden for spørgsmål af faglig karakter.

Opdateret 8. september 2021