Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Hørsholm Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Hørsholm Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Hørsholm Kommune der findes.

I Hørsholm Kommune afhænger det tilbud du eventuelt vil få, af en individuel vurdering. Tilbuddet kan være forankret i Center for Job, Borger og Beskægtigelse, i Center for Sundhed og Omsorg, eller i Voksenshandicapcentret. Det vil igen være afhængigt af en individuel vurdering. 

Kommer du med en genoptræningsplan (jævnfør Sundhedslovens §140), kan du dog få et genoptræningsforløb i kommunen.

Som borger i kommunen, kan du desuden selv rette henvendelse til Kommunikationscenter Hillerød, med henblik på en udredning. Bevillingen beror dog på en konkret og individuel vurdering hver gang.    

Opdateret 1. september 2021