Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Ishøj Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Ishøj Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Ishøj Kommune der findes.

I Ishøj Kommune er målsætningen at borgerne kommer i kontakt med Center for Børn og Forebyggelses (CBF) afdeling for specialundervisning for voksne hurtigst muligt. Dette gøres, da kommunen benytter sig af lov om specialundervisning for voksne, for at afklare behov og tilbyde forløb. 

Når du kommer ind til CBF, vil man forsøge at vejlede dig og lave en udredning, for at forebygge at du skulle havne i en udsat position. Henvisninger til CBF kommer fra egen læge, Jobcenteret eller ved direkte henvendelse til hjerneskadekoordinatoren. Herefter vil CBF sørge for at du som ramt, vil få de tilbud der modsvare de behov du har. Du kan også, såfremt du har en bevilling, blive viderehenvist til mere specialiserede tilbud, som eksempelvis Center for Hjerneskade.

Herudover kan du, såfremt du er tilknyttet jobcenteret i forvejen, deltage i forløbet Natur og Kultur på Recept. Forløbet er ikke målrettet hjernerystelsesramte, men kan alligevel have nogle fordele.

Opdateret 18. december 2022