Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Kalundborg Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Kalundborg Kommune
På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Kalundborg Kommune der findes.

I Kalundborg kommune kan du, jævnfør Sundhedslovens §140, få tilbud om genoptræning og rehabilitering, såfremt du har en genoptræningsplan. Her vil kommunen tage udgangspunkt i de problematikker du har.

Kalundborg kommune arbejder ud fra de Nationale Kliniske Retningslinjer. Kommunen prioritere et koordineret og sammenhængende forløb mellem de aktuelle kommunale aktører, og samarbejder med eksterne specialister på området, såsom Cervello og CSU Slagelse. Kommunen laver i samarbejde med dig et mål og en plan for dit genoptræningsforløb.

Opdateret 11. august 2021