Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Rudersdal Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Rudersdal Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Rudersdal Kommune der findes.

I Rudersdal Kommune har de et hjerneskadeteam bestående af repræsentanter fra Social og Sundhed, Beskæftigelse, Børn og Familie samt kommunens hjerneskadekoordinator. De sørger for at du får en sammenhængende, koordineret og helhedsorienteret indsats internt i kommunen. Hjerneskadekoordinatoren fungerer også som din indgang og dit bindeled til kommunen, og er den person der bringer din sag til hjerneskadeteamet. Det er også denne der iværksætter eventuelt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Kommunen arbejder pr. 10. august 2021 sammen med Center for Hjerneskade i København og med Kommunikationscenter Hillerød.

Opdateret 10. august 2021