Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Tårnby Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Tårnby Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Tårnby Kommune der findes.

I Tårnby Kommune kan du som borger, såfremt du er udskrevet fra Skadestuen med en genoptræningsplan, tilbydes et forløb i træningsenheden. Dette sker jævnfør sundhedslovens §140. Dog har kommunen ikke en commotio-specialiseret terapeut, da der ikke er specifikke tilbud til gruppen. 

Hvis du selv opsøger kommunen, får du fat i kommunens hjerneskadekoordinator. Denne forsøger at hjælpe dig med at kortlægge hvor voldsomme dine udfordringer er i en samtale. Herefter sendes du typisk videre til Kommunikationscenter Region Hovedstaden i Ballerup for et få lavet en udredning. Hvis det findes relevant af eksempelvis Jobcenteret eller Handicap & Psykiatri, så kan der bevilliges et behandlingstilbud i Ballerup – behandlingsforløb som Tårnby Kommunes hjerneskadekoordinator er ansvarlig for.

Opdateret 3. august 2021