Hjernerystelse | Commotio Danmark

Studie #25 – Harrogate Konsensus-aftale: Cyklingspecifik sportsrelateret hjernerystelse

Cykling og hjernerystelse

Harrogate Konsensus-aftale er en videnskabelig baseret konsensusaftale lavet i den engelske by Harrogate.[1] Ideen bag var at skabe et fundament for bedre at håndtere hjernerystelser i cykelsporten. Der var ønske om at nå til enighed om standardiseret terminologi, definitioner, diagnostiske protokoller og return-to-play protokoller.  

Studier har vist at hjernerystelser står for op til ni procent af alle skader i cykelsporten,[2] og da det samtidig er svært at lave en reel undersøgelse i eksempelvis et landevejsløb, har der været behov for cyklingsspecifikke vejledninger. 

Resultater

Da man i visse cykeldiscipliner kan have svært ved at have en læge til stede hele tiden, er der enighed om at holdpersonale skal reagere på potentielle hjernerystelser hos rytterne. Her står den internationale cykelunion (UCI) og de nationale forbund for at undervise løbspersonale, ryttere og holdpersonale i hvad der skal holdes øje med, så de bedst muligt kan gribe ind. Især når det drejer sig om en rytter skal trækkes for løbet med det samme (se figur 1).

Hvis der ikke er klare observerbare tegn på at en hjernerystelse er sket, og at førnævnte symptomer ikke er tilstede, men at det er muligt alligevel (fx. en rytter med en ødelagt hjelm, en rytter der ikke svare på sin radio mm.), skal enhver der observere dette i løbet henvende sig til løbskommisærerne. Så skal en undersøgelse foretages i siden af vejen af enten løbslægen, holdlægen eller et andet holds læge. Det er dog vigtigt, at man er bevidste om at de ryttere der IKKE har en hjernerystelse, skal have mulighed for at vende tilbage til løbet, uden at det påvirker deres konkurrenceevne i løbet.

Figur 1: Oversigt over kriterier for at trække en rytter ud med det samme, ved mistanke om hjernerystelse.
Figur 2: Oversigt over vejsideundersøgelsen af cykelryttere ved potentiel hjernerystelse

Til tjekket i siden af vejen bruges en modificeret version af Maddocks-spørgsmålene, foruden en undersøgelse af rygsøjlen og nakke, hurtigt symptomoverblik (hovedpine, kvalme, svimmelhed), omvendte tal og 10 ordserindring (kendes fra SCAT5), samt balancetest (fødderne samlet, øjnene lukket), se figur 2. 

Vurderes en rytter til at have fået hjernerystelse, skal denne trækkes ud af løbet med det samme, og fragtes til et hospital eller andet medicinsk sted for at undergå yderligere undersøgelser. 

Og selvom ekspertpanelet bag konsensusaftalen anerkender at de traditionelle undersøgelsesbehov for banesportsgrene såsom fodbold, ikke altid passer ind i cyklingen, anbefaler de dog at man følger det der står i konsensusrapporten fra Berlin.[3] Herunder er brugen af SCAT5 og computerbaserede kognitive undersøgelser, som de anbefaler bør gøres obligatoriske for elite/profesionelle. 

Return-to-play

Return to play, er også som angivet i Berlin-rapporten. De skriver nemlig at der som minimum bør gør en uge fra hjernerystelse, inden man igen deltager i konkurrence. For junior-rytteren er anbefalingen minimum to ugers rehabilitering. 

Referencer