Hjernerystelse | Commotio Danmark

Studie #24 – Skadesmekanismer ved hjernerystelse i collegefodbold

Skadesmekanismer ved hjernerystelse
Skadesmekanismer ved hjernerystelse i collegefodbold er interessant at beskæftige sig med, da denne setting er rigtig god til at undersøge hjernerystelsesproblematikker. Det har et nyt studie fra Kaminski og kollegaer kigget på.1 Faktisk har de kigget på data fra NCAA/DoD Care. Studiet har inkluderet næste 3.300 fodboldspillere på collegeniveau i USA, i de fire sæsoner der forløb fra 2014 til 2017. Her har de forsøgt at beskrive de skadesmekanismer og de faktorer der har sammenhæng med større risiko for hjernerystelse.

Resultater

Først og fremmest fandt de at de fleste hjernerystelser sker ved sammenstød – dette gælder for både mænd og kvinder. Dog er det interessant at tallene mellem de tre store kategorier er inden for fire procentpoint for kvinder, mens mændene har en klar overvægt at sammenstød som årsagen. Sammenstød er defineret som “… med en modstander, “… med en medspiller”, eller “…tacklet af en modstander”.

Derudover fandt at, at risikoen stiger jo højere niveau du spiller på. De fandt “kun” 33 hjernerystelser på niveau tre, 44 på niveau to, og hele 185 på niveau et (DI). 

Køn Sammenstød Ikke-bevidst kontakt Luftdueller Andet
Mænd
48,7 %
22,7 %
20,2 %
8,4%
Kvinder
32,1 %
30,1 %
28,0 %
9,8 %
Total
39,7 %
26,7 %
24,4 %
9,2 %
Mekanisme Målmand (N=39) Forsvar (N=75) Midtbane (N=97) Angriber (N=50)
Sammenstød
25,6 %
45,3 %
41,3 %
38,0 %
Ikke-bevidste sammenstød
43,6 %
24,0 %
23,7 %
24,0 %
Luftdueller
2,6 %
25,3 %
27,8 %
34,0 %
Andet
28,2 %
5,4 %
7,2 %
4,0 %
Herudover fandt de, at der stort set ikke var hjernerystelser som følge af bevidste hovedstød, hvilket andre før dem også har fundet når de har lavet disse undersøgelser.2 Faktisk finder både dette studie, og tidligere, at spiller til spiller-kontakt er klart skyld i flest hjernerystelser i fodbold. Luftdueller er altså et udtryk for sammenstød med en mod- eller medspiller, eller andet sammestød i forbindelse med en luftduel. Det er ikke udtryk for hjernerystelser i forbindelse med at heade til bolden.
De har også kigget på position på banen, for at se hvilken indflydelse den havde. Ingen af de fire positioner, målmand, forsvar, midtbane eller angreb, undgik hjernerystelser. Men alligevel havde målmænd kun 15 % af alle hjernerystelserne, mens forsvar stod for 29 %, midtbane for 37 %, og angriberne for de sidste 19 %. Det er lidt i modsætning til tidligere studier, der har vist at målmænd og forsvarsspillere er mere udsatte.2 Hvis man ser på hvordan midtbanespillere bevæger sig på banen, giver det dog mening, at de skulle have den største risiko. Sidst, så fandt de faktisk, at kvinder var overrepræsenteret. 55 % af hjernerystelser fandt sted hos kvinderne. Dette er også i tråd med tidligere studier.2

Konklusion

Igen finder et studie at sammenstød spiller-spiller er den største risikofaktor for hjernerystelse i fodbold, og at kvinder oplever flere hjernerystelser i fodbold, end mænd. 

Referencer