Hjernerystelse | Commotio Danmark

Studie #22 – Nedkøling af hoved og nakke efter hjernerystelse

Nedkøling af hoved og nakke efter en hjernerystelse
Nedkøling af hoved og nakke efter en hjernerystelse minder i nogen grad om det efterhånden velkendte princip med at komme noget koldt, såsom isposer eller isspray på et skadet område, i håb om blandt andet at undgå hævelse og forhåbentlig skære dage af skadesperioden. Et nyt studie har netop kigget på denne metode som hjælp til at sænke antal dage en ramt er ude af spil, i forbindelse med hjernerystelse i sport.1

Metode

Studiet er et randomiseret studie, altså en undersøgelse hvor deltagerne placeres tilfældigt i forskellige grupper. Her blev de tilfældigt placeret i enten interventionsgruppen (nedkøling) eller en kontrolgruppe. Vi mangler altså en form for placebogruppe her. Herudover var studiet ikke blindet – det vil sige at både deltagere i forsøget, men også forskerne, vidste hvem der var i behandlingsgruppen, og hvem der ikke var. Det giver en HØJ risiko for en placeboeffekt, og der gør faktisk at resultaterne fra studiet skal tages med et gran salt.

Med det sagt, så er det kun et pilotstudie – det vil sige de ønsker at teste om den idé de har, giver mening at lave i et større og mere veldesignet studie. 

Derfor har de også kun haft 55 deltagere – hvilket egentlig er et okay tal, men stadig i den lave ende. Og generaliserbarheden er lav, da det drejer sig om idrætsaktive unge i alderen 12 til 17 år. 

De brugte SCAT5 som måleværktøj – helt specifikt symptomsscore fra SCAT5.

Resultater

Studiets resultater viser en klar tendens mod at nedkøling har virket bedre, end kontrolgruppen der ikke blev nedkølet, når vi ser på hvor hurtigt symptomerne blev færre. Her er det dog igen vigtigt at være opmærksom på, at den gruppe der fik en behandling, var klar over det – og bare det kan være med til at forklare en bedring. 

Konklusion

Bare det at studiet ikke er blinded, er egentlig nok til at sige at studie ikke er særligt godt. Men med det sagt, er det stadig interessante fund de gør. Det kræver dog flere og bedre studier, til at fastslå om det forskerne har fundet i studiet, også er en reel effekt, eller det blot er tilfældigt eller skyldes den manglende blinding. Vi krydser dog fingre for at de kigger videre på området, og vi hører mere – hvad enten resultaterne er negative eller postive. 

Referencer