Hjernerystelse | Commotio Danmark

SCOAT6

SPORT CONCUSSION OFFICE ASSESSMENT TOOL 6

Sport Concussion Office Assessment Tool 6 eller SCOAT6 er det nyeste værktøj fra Concussion In Sports Group (CISG). Det er imidlertid ikke sjette version af værktøjet, da det blot følger navngivningen af de andre værktøjer, der er i nyeste version kaldet SCAT6 og Child-SCAT6.3

Værktøjet blev annonceret på CISG’s internationale konsensuskonference i Amsterdam i oktober 2022, som et værktøj der kunne bruges efter der var gået 72 timer fra skaden indtraf. Dermed kan det bruges når SCAT6 ikke længere er relevant. Det skal anvendes af en sundhedsprofessionel.1 Testen er farvekategoriseret, hvilket betyder at de blå kun skal laves første gang, de grønne er obligatoriske, mens de orange er frivillige.

Selve værktøjet består af 12 forskellige dele. Først er der selve data på den ramte. Herefter følger en beskrivelse af de nuværende skade, historikken med hovedskader, samt historikken med neurologiske, psykologiske, psykiatriske eller læringsmæssige lidelser. Dette følges oplistning af alt medicin der bruges på undersøgelsestidspunktet, familiehistorik med diagnosticeret neurologiske, psykologiske, psykiatriske, kognitive eller udviklingslidelser. Er der noget der vurderes relevant, men som ikke fremgå af testen, er det selvfølgelig tilladt at noteret dette også. Dette afsnit sluttes af med symptomevaluering, som også kendes fra SCAT6.

Kognition

Første egentlige test i SCOAT6 er den verbale kognitionstest. Her er muligheden at lave testen med 10 ord, hvor den umiddelbare hukommelse testes. Den kendes også fra SCAT6. Der er også mulighed for at lave en 15-ordsversion, hvis der ingen problemer er med listen med 10 ord. Ved at bruge listen med 15 ord, er der større sandsynlighed for at undgå loftseffekten, men denne skal tilgås via QR-kode. Ordene skal listes i en monoton stemme, og i en hastighed af et ord per sekund.

Herefter følger cifre baglæns-testen, samt måneder nævnt baglæns på tid, der også begge kendes fra SCAT6. Cifre-testen skal, lige som ovenstående test, læses med et ciffer per sekund.

Fysiske undersøgelser

Herefter følger fysiske undersøgelser. Det gælder måling af blodtryk, puls og relaterede symptomer. Dette efterfølges af en undersøgelse af nakkeregionen, hvor der kigges på funktionsniveauet – en større beskrivelse af den egentlig proces kan findes i Ref 2.2 En neurologisk undersøgelse, hvor der kigges på kranienerverne og andet neurologiske relateret. Dernæst testes balance og tandemgang på tid, der begge kendes fra SCAT6. Tandemgangstesten kan ligesom i SCAT6 laves med en kognitiv faktor. Derudover er der mulighed for at lave testen i en såkaldt kompleks version. Den foregår ved at man går på linje lavet til den simple version fem skridt hæl-til-tå, og efter fem skridt tages yderligere fem skridt med lukket øjne. Derefter laves den samme test, blot hvor man går baglæns. Der gives point for fejl, som at træde forbi linjen, tage fat i noget for at holde balancen og lignende.

mVOMS

mVOMS, eller modificeret vestibulær/okulomotorisk screening, undersøger synet efter hjernerystelsen. Her ses på smooth pursuit både horisontalt og vertikalt, horisontale sakkader, vestibulo-okulære refleks (VOR) horisontalt og visual motion sensitivity (VMS).   

Psykologiske undersøgelser

Næste del af SCOAT6 er den psykologiske undersøgelse. Der kigges her på angst, hvor der spørges ind til syv forskellige angst-relaterede problematikker, ved brug af GAD-7 

Herefter kigges der på depression, hvor man tager et såkaldt “første skridt” (PHQ-2), og score man positivt her (3 eller højere), anbefales det at man undersøges nærmere ved hjælp af PHQ-9. Sidste del af denne del er søvnevalueringen. Her vurderes søvnen ud fra fem forskellige spørgsmål relateret til søvn (ASSQ). 

Disse tre tests er dog frivillige at lave, men anbefales kraftigt.

Afsluttende undersøgelser

Som en sidste del af SCOAT6 testes om man kan huske de ord man testede tidligere i testen. Der skal være gået minimum fem minutter fra den test, inden man laver denne. 

Derefter kan man lave en digital kognitiv test, og slutte af med en gradueret test af aerobisk evne (fx. Buffalo Concussion Treadmill Test).

Testen rundes af med en opsummering, samt en håndterings- og opfølgningsplan. Heri benævnes 

Referencer

Se også