Hjernerystelse | Commotio Danmark

Øresten

Øresten og hjernerystelse

Øresten (eller Benign positionel vertigo) er en sygdom i det indre øre der rammer balanceorganet. På engelsk hedder det Benign paroxymal positionel vertigo, og det forkortes BPPV. Det kaldes også ørestenssvimmelhed.

BPPV er med afstand den mest almindelige lidelse i det indre øre, til at skabe postcommotionel svimmelhed.1 Hovedtraumer, herunder mild traumatisk hjerneskade, som hjernerystelse er, er en risikofaktor for udvklingen af BPPV.2 Faktisk oplever mellem 10 og 57 % af hjernerystelsesramte BPPV.1

Det er et biomekanisk problem. Det opstår når otolitter, der er calciumkarbonatsturkturer i det indre øre, bliver fritflydende i den endolymfatiske væske , en væske samme sted, i det semicirkulære kanaler.1,3 Disse dele antages at bevæge sig langsommere rundt end den endolymfatiske væske, hvilket gør at cupula påvirkes, og en falsk oplevelse af bevægelse opfattes.3 Dette kan bevirke at man oplever en følelse af at alt bevæger sig, og dermed at man føler sig svimmel.

Der findes flere slags BPPV. Den mest almindelige er såkaldt unilateralt posterior semicirkulær canalithiasis. Her er det kun i den bagerste semicirkulære kanal i det ene øre. Ved postcommotionel svimmelhed findes der en højere incidens end normalt af atypisk BPPV (i de horisontale og anteriorer semicirkulære kanaler), bilateral BPPV, multikanals BPPV samt gentagent BPPV.1

Har man BPPV vil bevægelser som at bukke sig ned, kigge op, gå ind og ud af sengen, rulle i sengen eller hurtige bevægelser med hovedet, give svimmelhed.3,4 I det tilfælde vil det give mening at blive undersøgt for dette specifikt. Andre tegn på BPPV kan eksempelvis være nystagmus, hvor øjnene ufrivilligt bevæger sig rykvis.

Undersøgelsen foregår ved brugen af Dix-Hallpike-manøvren, hvor man tester hvert øre for sig. Her sidder patienten på en briks, med hoved drejet 45º mod det øre der skal testes. Herefter lægger lægen patienten hurtigt ned, hvor hovedet kommer ud over kanten, og sørger for at nakken er bøjet 20º under horisontallinjen. Hvis der observeres end nystagmus kort efter og den er vedvarende i op til maksimalt et minut, er testen positiv.5

Skulle det vise sig at BPPV ikke forsvinder igen, selv efter behandling, kan det være en god idé at blive undersøgt for andre lidelser i det indre øre.1

Behandling

De fleste tilfælde af BPPV vil løse sig selv, og kræver derfor ikke behandling.1 Sker dette ikke, kan flere behandlinger være en løsning. Den typiske er dog Epley-manøvren. Manvøren foregår på følgende måde

Hvis det er venstre øre:

  • Du skal sidde på din seng, og dreje hovedet 45º til venstre
  • Herefter skal du hurtigt lægge dig ned, med hovedet forblive drejet. Dine skuldre skal nu være på din pude, og dit hoved let bagoverbøjet. Her skal du ligge i 30 sekunder. Det kan give en følelse af at det hele drejer rundt.
  • Drej nu hovedet 90º til højre, uden at løfte det. Dit hoved skal nu lægge 45 grader til højre, og du skal igen ligge stille i 30 sekunder. 
  • Nu skal du dreje hovedet og kroppen 90º mod højre, ned mod sengen. Du vil derfor ligge på siden. Lig igen stille i 30 sekunder. Herefter sætter du dig op på højre side. 

Hvis det er højre øre:

  • Du skal sidde på din seng, og dreje hovedet 45º til højre
  • Herefter skal du hurtigt lægge dig ned, med hovedet forblive drejet. Dine skuldre skal nu være på din pude, og dit hoved let bagoverbøjet. Her skal du ligge i 30 sekunder. Det kan give en følelse af at det hele drejer rundt.
  • Drej nu hovedet 90º til venstre, uden at løfte det. Dit hoved skal nu lægge 45 grader til venstre, og du skal igen ligge stille i 30 sekunder. 
  • Nu skal du dreje hovedet og kroppen 90º mod venstre, ned mod sengen. Du vil derfor ligge på siden. Lig igen stille i 30 sekunder. Herefter sætter du dig op på venstre side. 

Konklusion

Betyder det så at øresten er svaret på alle de problemer man oplever ved vedvarende symptomer? Overhovedet ikke. Men kæmper man med svimmelhed i månederne efter, er det relevant at få det undersøgt. Der kan i nogle tilfælde være lidt at hente her. 

Referencer

Senest opdateret: 24. juni 2022