Hjernerystelse | Commotio Danmark

Anbefalinger om søvn

For et stykke tid siden spurgte vi ind den information om anbefalinger om søvn i den akutte fase I havde fået hos lægen eller på skadestuen. Det gjorde vi, fordi vi ønskede at lave et hurtigt overblik over hvordan det potentielt ser ud derude. Vi er helt klar over, at det en undersøgelse som denne ikke er valid rent forskningsmæssig. Den er i bedste fald eksplorativ.

Resultater

Vi fik i alt 92 svar ind. Heraf har vi måtte sortere enkelte fra, da den eksempelvis ikke har oplyst årstallet for hændelsen. Det giver også samlet set  en besvarelse på 80 individer. Det er selvfølgelig i det små, men I er stadig velkomne til at svare på spørgeskemaet på tiny.cc/sovn

Af de 80 respondenter oplevede 60 % at de skulle vækkes i en eller anden grad. Godt 30 % skulle vækkes hver time, 37,5 % skulle vækkes hver anden time, mens knap 30 % skulle vækkes hver fjerde time. De sidste cirka fem procent svarede lidt mere upræcist, men dog stadig at de blev vækket. 

Det fortæller os først og fremmest at alt for mange stadig vækkes. Vi har ikke evidens for at det giver mening ved mistanke om hjernerystelse, og risikoen for alvorligere hændelse i forlængelse af en hjernerystelse, er så små, at det ikke godtgøre de potentielle positive effekter kontinuerlig søvn bibringer.

Derfor giver det for os at se ikke mening, at så stor en andel anbefales at blive vækket i den akutte fase. Faktisk tværtimod. Vi håber derfor at lægerne og sygeplejerskerne bliver bedre til dette. Hvis de mistænker potentielt værre situationer kan opstå, kan de undersøge for dette. Sendes du hjem bør de være med en information om at sove igennem og sove så meget som muligt de første 24 timer. 

Bemærk du kan finde vores referencer i de to artikler der linkes til ovenfor. Skulle der komme flere svar ind via linket, vil vi selvfølgelig opdaterer artiklen. 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *