Hjernerystelse | Commotio Danmark

Hjernerystelsesmyte #20 – Cannabis og hjernerystelse

Cannabis og hjernerystelse - hjernerystelsesmyte 20

Cannabis har været et stort buzzword i længere tid, når det kommer til behandling af alskens sygdom og lidelser. Det gælder selvfølgelig også cannabis og hjernerystelse. 

På nuværende tidspunkt er der dog lavet meget få studier på effekten af cannabis på hjernerystelse – og de studier der er lavet er metodisk problematiske. Dette gælder også et nyligt studie, der viste positive effekter i de første fire uger.1 Dels er studiet ikke langt nok til at sige noget reelt om bivirkninger, dels er det langt nede i evidenshierarkiet grundet manglende randomisering, blinding, placebo-kontrol etc. Derudover fortæller det kun noget om de første fire uger – og selvom der var positive tegn, så var der stadig ingen helbredelse. Derfor ved vi heller ikke hvordan det ser ud otte uger eller et halvt år senere. 

Vi kan derfor ikke udlede noget brugbart om brugen af cannabis. Det er dog værd at bemærke, at selvom cannabis oftest hyldes som noget “naturligt”, så er det ikke bivirkningsfrit. Der er blandt andet set en sammenhæng mellem cannabis og udviklingen af afhængighed, forringet lungefunktion (især hvis det ryges), cardiovaskulære lidelser, længerevarende kognitive udfordringer og så er der en risiko for at få en psykose.2,3,4 Dette kræver dog også bedre undersøgelser, før man kan fastslå hvor stor risikoen er for dette.

Samlet set er der dog ikke på nuværende tidspunkt evidens for brugen af cannabis til behandlingen af hjernerystelse. Bedømt på den risiko der stadig menes at være, så vil man på nuværende tidspunkt fraråde brugen, indtil studier kan give en bedre vurdering af risk/benefit-forholdet. 

Referencer

  1. Lawrence D. et al., Brain Injury 2019, ePub, doi:10.1080/02699052.2019.1679885
  2. Hall W. & Degenhardt L., Drug Testing and Analysis 2014, 6:1-2, 39-45, doi:10.1002/dta.1506
  3. Leduc-Passah H. et al., Clinical and Investigative Medicine 2019, 42:3, E17-E34, doi:10.25011/cim.v42i3.33089
  4. Häuser W. et al., Pain 2018, 159:10, 1906-1907, doi:10.1097/j.pain.0000000000001295

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *