Hjernerystelse | Commotio Danmark

Hjernerystelsesmyte #44 – Flydeterapi

Flydeterapi

Flydeterapi, også kaldet Restricted Environmental Stimulation Therapy, er en nyere såkaldt alternativ behandlingsform, hvor du flyder i 30 centimeters cirka 35º varmt saltvand.1

Behandlingsformen blev opfundet i 1950’erne af Dr. John C. Lilly, en amerikansk neurolog.2 Han ønskede at studere skabelsen af bevidstheden, og byggede derfor en vandtank, hvor alt ekstern stimuli blev fjernet.2

Rationalet bag

Ved at fjerne alt ekstern stimuli, og du dermed kun oplever berøringen af det næsten kropsvarme vand, er tanken at stilheden og mørket skulle bringe hjernen ind i et dybt afslappet stadie, som dermed skulle kunne give positive sundhedseffekter.2,7 Tanken herom kom dog først knap 20 år efter Dr. Lilly havde opfundet tanken.

Evidensen

Der er ikke lavet mange gode studier på netop flydeterapi. I et studie fra 2021, undersøgte en gruppe forskere behandlingsformen i forhold til lændesmerter. Her viste deres studie, at der ikke var fordel forbundet med netop denne behandlingsform.3 En systematisk litteraturgennemgang udgivet i et tidsskrift for alternativ behandling, viste positive effekter af behandlingen ved insomni,4 men her er det værd at bemærke at gennemgangen ikke kun har kigget på randomiseret studier – og de randomiserede studier de har kigget på, er alle af tvivlsom kvalitet. Eksempelvis kan nævnes, at et af studierne kiggede mere på restitution efter fysisk aktivitet, end søvn.5 De undersøgt først søvnen efter recovery-fasen – og havde derfor ingen sammenligningsgrundlag. Studiets resultater skal derfor tages med et gran salt, hvilket et andet studie af samme forskergruppe kom frem til i 2022.6 Og så er det også værd at bide mærke i, at de positive resultater stort set alle sammen kommer fra samme forskergruppe. Det er i sig selv ikke diskvalificerende, men det gør at man skal være ekstra påpasselig når man kigger på deres resultater. Det er dog interessant samme forskergruppe konkluderer, at behandlingen har en effekt, når det de har fundet er at folk der i forvejen ikke fejler noget får det lidt bedre.7 Først og fremmest giver det ikke mening at teste dette – de har det allerede godt. Dernæst er spørgsmålet også om det de finder overhovedet er kliniske relevant? Og raske mennesker der stadig er raske, er ikke klinisk relevant. Det kan heller ikke overføres til andre grupper som eksempelvis hjernerystelsesramte.

Og påstanden om at en enkelt session svarer til 4-8 timers søvn er både forkert – og kan være direkte skadelig. Hjernen (og kroppen) har brug for søvn – og der er en grund til at 7-8 timer anbefales for den generelle person (lidt længere hvis du er meget aktiv).8 Der er ingen evidens for, at hjernens aktivitet sænkes til søvnniveau ved floating – og selvom det gjorde, vil det være højst usandsynligt at det vil være til et niveau der er fire til otte gange lavere, end ved almindelig søvn.

Der er os bekendt ikke noget der tyder på at man har undersøgt dette specifikt i en hjernerystelsessammenhæng. Med det ovenstående in mente, er det vigtigt at du er bevidst om at der ikke er evidens for at det har en effekt på hjernerystelsesramte. Når prisen samtidig er på omkring 500 kroner pr. gang, er det værd at overveje om du ikke kan bruge din tid og penge bedre på noget andet. Flydeterapi er i hvert fald ikke det værd.

Referencer

  1. Floating, floatstudio.dk, hentet 5. oktober 2022
  2. Everything You Need to Know about Sensory Deprivation Tank Therapy, healthline.com, hentet 5. oktober 2022
  3. Loose L.F. et al., JAMA Network Open 2021, 4:5, doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.9627
  4. Kjellgren A. et al., Euro J Integ Med 2020, 33, doi:10.1016/j.eujim.2019.101047
  5. Broderick V. et al., Performance Enhancement & Health 2019, 7:1-2, doi:10.1016/j.peh.2019.100149
  6. Norell-Clarke A. et al., Sleep Sci 2022, 15, 361-368, doi:10.5935/1984-0063.20210012
  7. Kjellgren A. & Westmann J., BMC Complementary Medicine and Therapies 2014, 14:417, doi:10.1186/1472-6882-14-417
  8. Søvn og Sundhed, Vidensråd for Forebyggelse, 2015, ISBN: 978-87-998156-0-9

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *