Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Billund Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Billund Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Billund Kommune der findes.

I Billund Kommune er der genoptræning via Sundhedslovens §140 hvis du har en genoptræningsplan. Herudover kan du deltage i et vane-coach-forløb, og visiteres du via jobcenteret, vil du tilbydes udredning af ergo- og fysioterapeuter, og visiteres til forløb der minder om genoptræningsforløbet med §140, 

Der er også mulighed for Hjerneskaderehabilitering. Tilbuddet henvender sig til folk med erhvervet hjerneskade, herunder folk med “slag mod hjernen”. Man ønsker at lave en rehabilitering der er målrettet og tidsbestemt, og et samarbejde mellem dig som borger, dine pårørende og relevante fagfolk. Dette ønsker kommunen, da de vil undgå at du får betydelige begrænsninger i din fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne. 

Til at hjælpe med at holde styr på de nuværende tilbud til hjernerystelsesramte i Billund Kommune, samt hvilke muligheder der ellers er, har kommunen en Hjerneskadekoordinator. Denne hjælper dig også med at sikre koordination og sammenhæng i dit forløb. 

Hvis du efter en skade i hjernen oplever symptomer der matcher med hjernerystelse, kan du ansøge enten hjerneskadekoordinatoren eller træningsenheden i kommunen om at deltage på holdet Professionel Hjernetræning. Her skal du træne kognitive funktioner, og du kommer til at være på et hold med fire andre (altså fem i alt) og have otte træningsgange. Der er lidt hjemmetræning også, og 15 minutters gang i forbindelse med hver træningssession. Desuden inkluderes en opstarts- og afslutningssamtale i forløbet. I hele forløbet tages der hensyn til dine behov og muligheder. 

Opdateret 3. maj 2021