Hjernerystelse | Commotio Danmark

Symptomer på hjernerystelse

Symptomer på hjernerystelse
Symptomer på hjernerystelse

Hvilke symptomer på hjernerystelse er der egentlig? Der bliver ofte nævne mange forskellige symptomer på hjernerystelse, og forekomsten af dem bliver rapporteret i varierende grad. I det følgende vil vi prøve at give et kort indblik i de forskellige symptomer som optræder i et af de mest anerkendte værktøjer, det såkaldte SCAT5-værktøj. I figuren nedenfor kan du få et overblik over den typiske opdeling af symptomer i somatiske, kognitive, fysiske og emotionelle. I princippet er de somatiske og fysiske symptomer overlappende, men de deles ofte op på denne måde, og derfor har vi valgt at holde fast i den opdeling.

Oversigt over typiske symptomer ved en hjernerystelse, opdelt efter emne.1,2,3

Hovedpine

Hovedpine er det med længder mest oplevede symptom. Hovedpine opleves af mere end ni ud af ti ramte. Det vil altså sige at sandsynligheden for at du oplever hovedpine hvis du rammes, er over 90 %,4,5 og derfor er det kun meget få der ikke oplever dette. Hovedpine opleves også stadig ofte et år efter skaden (her kaldes det posttraumatisk hovedpine), hvor knap 60 % melder om hovedpine mindst én gang om måneden.6 Det menes imidlertid at posttraumatisk hovedpine er anderledes fra migræne.

Det er muligt at tage smertestillende hvis hovedpinen er voldsom. Men generelt anbefales det ikke, da netop hovedpinen er et af de mest brugte tegn på at man skal slappe af.

Nakkesmerter

Mange klager over nakkesmerter. Nakkesmerter er især tydelige når hovedet får et svirp, som ved et piskesmæld. Studier viser lidt forskelligt, og forekomsten er derfor mellem 28% og 45 %.8,9 Det er derfor rimeligt at antage at over 1/4 af voksne der rammes af hjernerystelse, oplever nakkesmerter som symptom. Selvom det godt kunne være bedre belyst. 

Når vi ser på unge, peger nyere studier i retningen af at helt ned til godt 10 % oplever nakkesmerter i forbindelse med hjernerystelse. Dette forklares med at voksne oftere er i trafikuheld, mens unge oftere kommer til skade ved fald.13 Derfor ved vi heller ikke med sikkerhed hvor mange hjernerystelsesramte der faktisk oplever nakkesmerter.

Lysfølsomhed

Lysfølsomhed eller lyssentivitet også en af de mest almindelige symptomer på hjernerystelse. Lysfølsomhed er defineret ved en forøget reaktion på lys, og omtrent 50 % af alle ramte vil opleve dette i en eller anden grad.4,5 Det kan for nogle betyde at det bliver svære at bevæge sig uden for sollys, andre bliver hurtigere trætte når de er i lys, og nogle vil have svært ved at se på en skærm grundet lyset herfra.

Lydfølsomhed

Lydfølsomhed eller lydsensitivitet går igen i cirka 1/3 af alle tilfælde.4,5 Og faktisk tyder studier på at op knap ti procent oplever tinnitus bagefter også, dog ofte i forbindelse med hinanden.12 Som symptom betyder lydfølsomhed efter hjernerystelse at du oplever større gener ved generende/høj/skinger lyd, end du gjorde før skaden. På samme måde som det opleves ved lysfølsomhed.

Trykken i hovedet

Trykken i hovedet kan minde meget om hovedpine, og det kan derfor være svært at skille de to ad. Et studie fra Sverige har vist at 23 % oplever en trykken i hovedet kort efter skaden, men efter 48 timer er dette tal steget til 84 %.7 Det er dog faldet igen efter tre måneder, hvor kun 18 % oplever det.

Svimmelhed/Balancebesvær

Svimmelhed er det næstmest normale symptom, ramte oplever.10 Faktisk oplever over 70 % en eller anden form for svimmelhed efter en hjernerystelse.4 Svimmelhed er et symptom der kan skyldes mange problematikker, såsom skader i nervesystemet eller problemer i ørene. Det er oftest den såkaldte proprioception eller balancesansen, der har nogle problemer, når du oplever svimmelhed. 

Kvalme

Kvalme er også et at de mere typiske symptomer på hjernerystelse, som cirka 30 % oplever.4,5 Kvalme er defineret som følelsen af at skulle kaste op.11 Det er altså ikke det at kaste op, men blot følelsen af at skulle.

Bevidstløshed

Bevidstløshed er en af de mest almindeligt nævnte symptomer ved hjernerystelse. Det er dog kun helt ned til 2-3 % der oplever at være bevidstløs.4,5 Det er derfor misvisende når dette nævnes. Opleves bevidsthedstab eller bevidstløshed, skal man dog altid kontakte læge eller skadestue.

Læs mere om bevidstløshed og hjernerystelse i vores hjernerystelsesmyter.

Hukommelsestab eller -besvær

Det akutte hukommelsestab eller -besvær forekommer i mellem 10 % og 20 % af tilfældene.4,5 Dette er fordelt ud på retrograd amnesi, hvilket vil sige problemer med at hukommelse begivenhederne der ledte op til og inklusiv skaden, samt posttraumatisk amnesi, der er problemer med at huske fra det øjeblik hjernerystelsen indtraf og fremefter.

Læs også om hukommelsestab i vores hjernerystelsesmyter.

Somnolens / Indsovningsproblemer

Søvnproblemer er forholdsvist hyppige blandt ramte af hjernerystelse. Et studie i 2015 viste at søvnproblemer såsom at sove mere end normalt eller sove dårligt (indsovningsproblemer, dårlig søvnkvalitet etc.) scorede højere end både balanceproblemer og hovedpine.14 Generelt oplever knap 25 % en eller anden form for søvnproblematik i forlængelse af deres hjernerystelse.3,4

Koncentrationsbesvær

Koncentrationsbesvær er også et hyppigt symptom på hjernerystelse. Næste tre ud af fem oplever at have udfordringer med at koncentrere sig efter at være ramt.4,5

Referencer

Se også