Symptomer på hjernerystelse

Bemærk siden er under opbygning

Hvilke symptomer på hjernerystelse er der egentlig? Der bliver ofte nævne mange forskellige symptomer på hjernerystelse, og forekomsten af dem bliver rapporteret i varierende grad. I det følgende vil vi prøve at give et kort indblik i de forskellige symptomer som optræder i et af de mest anerkendte værktøjer, det såkaldte SCAT5-værktøj. I figuren nedenfor kan du få et overblik over den typiske opdeling af symptomer i somatiske, kognitive, fysiske og emotionelle. I princippet er de somatiske og fysiske symptomer overlappende, men de deles ofte op på denne måde, og derfor har vi valgt at holde fast i den opdeling.

Oversigt over typiske symptomer ved en hjernerystelse, opdelt efter emne.1,2,3

Hovedpine

Hovedpine er det med længder mest oplevede symptom. Hovedpine opleves af mere end ni ud af ti ramte. Det vil altså sige at sandsynligheden for at du oplever hovedpine hvis du rammes, er over 90 %,4,5 og derfor er det kun meget få der ikke oplever dette. Hovedpine opleves også stadig ofte et år efter skaden (her kaldes det posttraumatisk hovedpine), hvor knap 60 % melder om hovedpine mindst én gang om måneden.6 Det menes dog at posttraumatisk hovedpine er anderledes fra migræne.7

Trykken i hovedet

Trykken i hovedet kan minde meget om hovedpine, og det kan derfor være svært at skille de to ad. Et studie fra Sverige har vist at 23 % oplever en trykken i hovedet kort efter skaden, men efter 48 timer er dette tal steget til 84 %.7 Det er dog faldet igen efter tre måneder, hvor kun 18 % oplever det.

Nakkesmerter

Mange klager over nakkesmerter. Nakkesmerter er især tydelige når hovedet får et svirp, som ved et piskesmæld. Studier viser lidt forskelligt, og forekomsten er derfor mellem 28% og 45 %.8,9 Det er derfor rimeligt at antage at over 1/4 af alle ramte, oplever dette, selvom det godt kunne være bedre belyst.

Svimmelhed

Svimmelhed er det næstmest normale symptom, ramte oplever. Faktisk oplever over 70 % en eller anden form for svimmelhed efter en hjernerystelse.4 Svimmelhed er et symptom der kan skyldes mange problematikker, såsom skader i nervesystemet eller problemer i ørene. Det er oftest den såkaldte proprioception eller balancesansen, der har nogle problemer, når du oplever svimmelhed.

Referencer

  1. McCrory P. et al., BJSM 2017, 51:11, 838-847, doi: 10.1136/bjsports-2017-097699
  2. Davis G.A. et al. BJSM 2017; 51:11, 851-858, doi:10.1136/bjsports-2017-097506SCAT5
  3. O’Connor K. et al., J of Ath Train 2017, 52:3, 175-185, doi:10.4085/1062-6050-52.1.15
  4. Wasserman et al., Am J of Sports Med 2016, 44:1, 226-233, doi:10.1177/0363546515610537
  5. Chandran A. et al., Neurosurgery 2020, 0, 1-11, doi:10.1093/neuros/nyaa091
  6. Hoffman J. et al., PM&R 2020, doi:10.1002/pmrj.12338
  7. Labastida-Ramírez A. et al., Journal of Headache and Pain 2020, 21:1, 55-70, doi: 10.1186/s10194-020-01122-5
  8. Vedung F. et al., Scan J Med & Sci Sport 2020, 30:5, 947-957, doi: 10.1111/sms.13644
  9. Junn C. et al., Curr Pain Headache Rep 2015, 19:46, doi: 10.1007/s11916-015-0519-7
Del artiklen på
Facebooktwitterlinkedin
Følg os på følgende sociale medier
Facebooktwitterlinkedininstagram