Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Brønderslev Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Brønderslev Kommune

Der er ingen specielle tilbud til hjernerystelsesramte i Brønderslev Kommune. De kigger på den enkelte person ud fra de symptomer og den funktionsnedsættelse den pågældende har og iværksætter så vidt muligt et tilbud indenfor Servicelovens rammer, hvilket derfor kan involvere mange forskellige tilbud. Man vil kigge på den hele person, og ud fra de symptomer og den funktionsnedsættelse pågældende har, iværksætte forløb.

De har dog også mulighed for at henvise til en optometrist via Lov om specialundervisning for voksne.

Opdateret 25. juni 2021