Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Frederiksberg Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Frederiksberg Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Frederiksberg Kommune der findes.

Frederiksberg Kommune har et tilbud til hjernerystelsesramte i Arbejdsmarkedsregi. Du får tilbuddet hvis du er sygemeldt med hjernerystelse. Her vil der både være undervisning, vejledning og træning, blandt andet gradueret træning, åndedrætstræning og individuel vejledning. Det vil blandt andre være fysioterapeuter der står for tilbuddet. 

Kommunen er opmærksomme på, at dit forløb tilrettelægges ud fra en konkret og individuel vurdering. Derfor tilbydes man også en fastholdelsesmentor (eller anden mentorordning), mindfullness, stresshåndtering og meget mere. Dette gør man også for at hjælpe dig til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Du kan kontakte hjerneskadeteamet i Frederiksberg Kommune på hjerneskadefunktionen@frederiksberg.dk. Desuden kan du finde mere information om deres tilbud via dette link.

Frederiksberg Kommune har derudover en samarbejdsaftale med Center for Specialundervisning i Frankrigsgade. Her kan du finde flere tilbud, herunder udredning og undervisning.

Opdateret 9. februar 2023