Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Holbæk Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Holbæk Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Holbæk Kommune inkluderer en individuel samtale og vurdering med en hjernerystelsesrådgiver, i samarbejde med jobcenteret. Her tages der stilling til hvilken indsats der kan være behov for. Selve indsatserne kan varetages internt i kommunen, men også eksternt.

En af mulighederne i kommunen er Center for SpecialUndervisning – CSU Holbæk og tilbyder også at være deltagende i andre relevante møder i kommunen. Holbæk er en af få kommuner, der har en decideret rådgivningsafdeling til hjernerystelsesramte.

Opdateret 25. juni 2021