Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Holstebro Kommune

Holstebro-kommune-hjernerystelse

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Holstebro Kommune der findes.

Kommunen modtager dig som hjernerystelsesramt i kommunen, efter Servicelovens § 86 eller såfremt du har en genoptræningsplan efter Sundhedslovens §140.

Holstebro kommune har et individuelt tilbud. Tilbuddet indeholder information om hjernerystelse og energiforvaltning. Efter en faglig vurdering, kan træning af fysiske og kognitive følger også komme på tale. Flere af disse ting beskrives endnu mere i den pjece, som kommunen udleverer til dig. Du kan også læse mere på kommunens hjemmeside, hvor du også finder henvisning til relevant skema.

Opdateret 13. maj 2021