Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Roskilde Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Roskilde Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Roskilde Kommune der findes.

Kommunen har tidligere haft tilbud til hjernerystelsesramte, men har desværre ikke pt. De samarbejder dog med Specialcenter Roskilde. Her tilbydes der en optisk udredning, udredning i forhold til auditive udfordringer, samt råd og vejledning med henblik på energistyring, hukommelse og sprog. Desuden er der mulighed for at kontakte SCR gratis via telefon hver fredag. Det tilbud er uvisiteret – det vil sige alle borgere kan kontakte dem. Via Lov om specialundervisning for voksne kan borgere med synsudfordringer få bevilliget en sådan forløb hos en privat udbyder.

Opdateret 20. april 2021