Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Struer Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Struer Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Struer Kommune der findes.

De fleste commotio-borgere i Struer Kommune får et tilbud efter Servicelovens §86. Som borger vil du få en afklarende samtale med hjerneskadekoordinatoren. Her vurderer I sammen med borgeren hvilke tiltag der skal sættes i værk. Det er også sammen med hjerneskadekoordinatoren der laves tilbagevendingsplaner m.m., og denne tilbyder også at være støtte i kontakten med Jobcenter og i rundbordssamtaler.  

Jævnfør Lov om voksenundervisning kan der være et tilbud om gruppeforløb hos Center for kommunikation i Herning. Der er også tilbud om et individuelt forløb med en ergoterapeut med specialviden på området. Du kan nogle gange starte hos ergoterapeuten, og senere overgå til gruppeforløbet. 

Kommunen har ikke tilbud om fysioterapeutisk træning, såsom gradueret træning, og kommunens oplevelse er, at borgerne i forvejen går til fysioterapeutisk behandling for nakke- og hovedsmerter i privatregi. Der er heller ikke tilbud om optometrisk træning i kommunalt regi. 

Kommunen er dog pt. i gang med at udarbejde en faglig standard på området, men der er endnu ikke noget fastlagt.

.

 

Opdateret 27. maj 2021