Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Allerød Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Allerød Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Allerød Kommune der findes.

Allerød Kommune har tre hjerneskadekoordinatorer – to i Jobcentrets sygedagpengetesam, og én i Ældre- og Sundhedsteamet. De tager siger hhv. af ramte i den erhvervsaktive alder, og af ramte over 65 år. 

I Sygedagpengeteamet fanger man ramte tidligt i forløbet, og kan derfor forholdsvist hurtigt hjælpe dig på rette vej. Hjerneskadekoordinatoren deltager blandt andet altid i den første sygeopfølgningssamtale. Her blive der altid spurgt ind til om du har været ved egen læge, har fået en henvisning eller er i gang hos en fysioterapeut med forstand på hjernerystelse. Efter samtalen foretages en individuel vurdering af hvilken indsats der skal iværksættes til dig og der lægges en plan for dit videre forløb. Hjerneskadekoordinatoren vil følge dig under hele dit forløb indtil du raskmeldes.

Derudover kan der iværksættes indsats i form af samtaleforløb ved Allerød Kommunens neuropsykolog og/eller forløb hos deres konsulent i neuro- og arbejdsrehabilitering, der giver råd og vejledning og energiforvaltning, skånehensyn og hjælper i forbindelse med opstart på job igen. Konsulenten i arbejdsrehabilitering kan deltage i samtaler med arbejdsgiver, og kan være med til at finde en praktik-plads hvis det skulle være relevant.  

Allerød Kommune har derudover mulighed for at bevillige samsynstræning hos en ekstern neurooptometrist, hvis det vurderes nødvendigt. 

Opdateret 3. maj 2021