Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Aalborg Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Aalborg Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Aalborg Kommune der findes.

I Aalborg Kommune har man et Taleinstitut og Hjerneskadecenter, der laver tilbud til hjernerystelsesramte. 

De har også oprettet et tilbud til hjernerystelsesramte. Tilbuddet er til relativt nyligt ramte, og laves som et samarbejde mellem fysioterapeuter, ergoterapeuter og neuropsykologer. Nyligt ramte henviser til hjernerystelse inden for to uger og tre måneder. Tilbuddet består af holdundervisning med fokus på at give viden til den ramte, eksempelvis omhandlede sygdomsopfattelse- og adfærd, den biopsykosociale sygdomsmodel og principper fra kognitiv adfærdsterapi, fysiske følger og introduktion af behandlingsmetoder. Herudover er der mulighed for individuelle konsultationer hos relevant terapeut/neuropsykolog.

Kommunen har også et tilbud om tværfaglig udredning hvis du har vedvarende symptomer. Det sker sammen med en neuropsykolog og fysioterapeut. Ud over udredningen, gives rådgivning og vejledning i forhold til virksomme strategier til at håndtere følgevirkningerne. Der vurderes også eventuelle behandlingsbehov. Der laves dog ikke neuropsykologiske undersøgelser, da kommunen ikke mener resultaterne giver en tilstrækkelig forklaring på eventuelle kognitive udfordringer.

Sidst har kommunen et rehabiliteringsforløb for borgere med vedvarende symptomer. Det foregår hos en relevant terapeut eller neuropsykolog. Fokus er på at skabe et individuelt forløb efter konkret vurdering, hvor der tages højde for dine følgevirkninger, ressourcer  og ændrede livssituation. De vejleder i gradueret genoptræning, behandingsmetoder og øvelser. Indsatsen foregår i et tæt samarbejde med Jobcentret, så du bedst muligt støttes i fastholdelse af relevante metoder og strategier.

Opdateret 17. september 2021