Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Brøndby Kommune

tilbud til hjernerystelsesramte i Brøndby Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Brøndby Kommune der findes.

Kommunen har på nuværende tidspunkt ingen deciderede tilbud til hjernerystelsesramte, men har påbegyndt et tværfagligt projekt (“Når hjernen gør ondt“) for hjerneskadet, hvor commotio-patienter indgår. Projektet inkluderer dog borgere uden genoptræningsplan, og kan kan indeholde elementer såsom neuropsykologisk test, fysio- og ergoterapeutisk træning, forløb hos logopæd og neurooptometrist, copingstrategier såsom rådgivning om energiforvaltning, søvn, hjælp til struktur og overblik i hverdagen, rådgivning om kompenserende hjælpemidler m.v. Desuden understøttes borgeren i at opsøge et samværstilbud, for at kunne møde ligestillede.

Opdateret 5. maj 2021