Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Egedal Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Egedal Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Egedal Kommune der findes.

Du kan blive visiteret til forløb i i kommunens Sundhedscenter. Det kan ske enten via en genoptræningsplan via Sundhedsloven §140 eller via Servicelovens §86.1. Her kan du få forløb hos ergo- og/eller fysioterapeuter med speciale i netop dine problematikker. Det inkluderer blandt andet energiforvaltning og gradueret træning.

Kommunen har også, i særlige tilfælde, mulighed for at visitere til eksterne tilbud, såsom kommunikationscenteret i Hillerød (der har også har dette tilbud) eller Center for Hjerneskade. Det kan være forløb ved neuropsykolog, talepædagog eller samsynstræning eller en kombination af disse. Dette visiteres typisk efter Lov om aktiv beskæftigelse eller lov om specialundervisning for voksne.

Opdateret 12. december 2023