Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Faaborg-Midtfyn Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Faaborg-Midtfyn Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Faaborg-Midtfyn Kommune der findes.

I Faaborg-Midtfyn Kommune danner Serviceloven §86.1 baggrund for tilbuddene. Her tilbydes et forløb på minimum tre-seks måneder, afhængigt af dine udfordringer, og dermed hvad der vurderes fagligt. Forløbet kan dog godt være længere. Selve tilbuddet er individuelt baseret, og består af tværfagligt samarbejde mellem hjerneskadekoordinator og fysio- og ergoterapeuterne. Det er også muligt, i forbindelse med individuelle forløb, at komme på holdundervisning i eksempelvis fysisk træning, mindfullness og energiforvaltning sammen med andre ramte.

Hjerneskadekoordinatoren modtager henvendelser fra Jobcenter/egen læge, og kontakter efterfølgende dig, og laver en afklarende samtale. Herefter kan denne tilbyde at vejlede og koordinere dit forløb, sørge for udredning hos fys/ergo eller Voksenspecialundervisning (VSU). Der kan være rådgivning/understøttelse af henvisning til eksempelvis neurologisk undersøgelse eller psykolog via egen læge, koordinering formidling af faglig viden til eksempelvis jobcenterkonsulent, og deltage i samtaler med dem, og ikke mindst have samtaler alene med dig og afholde tværfaglige rehabiliteringsmøder.

Hos fys/ergo kan du, afhængig af din udredning, blive tilbudt vestibulær og balancetræning, styrke- og konditionstræning – herunder vejledning i graduering af træningen, energiforvaltning, synsscreening, mindfullness, instruktion i smertehåndtering, vejledning om sansestimulering, undervisning i sygdom og accept heraf, og ikke mindst fokus på hvordan du bedst muligt starter op på job igen.

Du kan blive henvist til VSU, hvis du har haft gener i mere end seks måneder og/eller hvis du har afprøvet andre behandlingstilbud eller har fået en neurologisk undersøgelse.

Kommunen varetager også genoptræningsforløb via genoptræningsplaner – jævnfør Sundhedslovens §140.

Opdateret 1. juli 2021