Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Gentofte Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Gentofte Kommune

Siden 2013 har der været tilbud til hjernerystelsesramte i Gentofte Kommune. Kommunen hjælper borgere der henvises fra praktiserende læge (i nogle tilfælde via Servicelovens §86), via Sundhedslovens §86 eller fra Jobcenteret via Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. I få tilfælde kan hospitaler henvise via Sundhedslovens §140.

Herefter er der en individuel fælles fysio- og ergoterapeutisk vurdering, efterfulgt at samtale med en ergoterapeut. Opleves der problemer med nakken eller skulder ved samtalen, vurderes disse også. Der vil løbende være dialog om den ramtes tilstand og hvordan det går, med relevante parter – herunder neuropsykolog, jobcenter, praktiserende læge m.fl.. Der kan være en midtvejsevaluering efter behov, og når forløbet er tilendebragt, vil der være en slutevaluering. Det hele vil være med fokus på den enkelte.

Kommunen tilbyder følgende tilbud:

  • Screening af syn: Her bemærkes det dog, at kommunen ikke selv står for samsynstræning, men det varetages andetsteds fra.
  • Bevægelseshold: Det foregår 1-2 gange om ugen. Bevægelse ved vi har en god effekt på hjernerystelse.
  • Gruppeundervisning: Foregår i grupper af cirka otte personer, og varetages af fysioterapeut og ergoterapeut.
  • Holdtilbud: 1-2 gange om ugen af én times varighed.

Opdateret 6. april 2021