Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Hjørring Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Hjørring Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Hjørring Kommune der findes.

I Hjørring Kommune findes der er tilbud til dig med hjernerystelse hos Center for Kompetenceudvikling og Undervisning Vendsyssel (CKU). Målet med det tilbud er at give dig overskud i hverdagen, og få bedre styr på dit liv. Det er muligt at deltage både på holdundervisning og individuelle forløb.

I løbet af forløbet vil du få viden om hjernerystelse, energiforvaltning, skjulte følger efter skaden, opmærksomhed og hukommelsesstrategier, intro til hjælpemidler, de svære følelser, triggere og praktiske opgaver med udgangspunkt i netop din hverdag.

Det er også muligt at fysio- og ergoterapeuterne på Sundhedscenter Hjørring laver en vurdering af dig hvis det vurderes relevant, og giver vejledning og træning. I dette arbejde involveres hjerneskadekoordinator hvis der er behov for udvidet koordinering.

Opdateret 1. juli 2021