Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Ikast-Brande Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Ikast-Brande Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Ikast-Brande Kommune der findes.

Som hjernerystelsesramt i Ikast-Brande Kommune kan du blive tilknyttet en hjerneskaderådgiver, der kan give råd og vejledning med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet, hvordan man lever med eventuelle senfølger, inklusiv familie- og arbejdsliv. Denne hjælper også andre i kommune, i forhold til dit forløb hvis det er relevant.

Hvis du har fået en genoptræningsplan efter hospitalsbesøg, vil du blive tilbudt fysio- og ergoterapeutisk træning, efter Sundhedslovens §140.

Derudover arbejder kommunen sammen med Center for Kommunikation i Herning. Igennem dette samarbejde kan du blive tilbudt at komme på et undervisningstilbud for borgere med commotio. Her snakkes der om information om hjernerystelse, herunder symptomerne, rehabilitering og rollen som pårørende.

Opdateret 25. maj 2021