Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Kolding Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Kolding Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Kolding Kommune der findes.

I Kolding Kommune bruger man Center for Sundhed og Velfærd (CSV). Her er der en bred vifte af mulige indsatser til dig som commotioramt i Kolding Kommune. En koordinator fra CSV tager en visitationssamtale med dig, og følger dig gennem hele forløbet. Der er blandt andet mulighed for følgende tilbud: 

Listen er ikke udtømmende. Det er dog en individuel vurdering, hvilke tilbud der tilbydes dig.

Sundhedscenteret giver mulighed for at komme i forløb i Terapihaven Møllebæk, sammen med ergo- og fysioterapeuter.

Opdateret 28. maj 2021