Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Lolland Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Lolland Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Lolland Kommune der findes.

Kommunen oplever typisk henvendelser vedrørende commotio-borgere via kommunens Jobcenter. Arbejdsrehabiliteringscenter Lolland, der modtager henvendelserne, har ansat en sygeplejerske, tre ergoterapeuter og en professionsbachelor i Sundhed og Ernæring. 

Er du borger med hjernerystelse, vil der være tilbud om holdundervisning, hvor du får øget viden om hjernerystelse, typiske følger, samt hensigtsmæssig håndtering af disse. Der vil også være fokus på gradvis øgning af aktivitetsniveau. Der er syv mødegange, af 2,5 time hver. 

Derudover tilbydes der individuelle samtaler og vejledning til dig som ramt. Blandt andet med henblik på at tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Udover det arbejdsmarkedsrettede fokus, arbejder kommunen også på at støtte, rådgive og vejlede borgerne blandt andet i forhold til energiforvaltning. Du vil som ramt også blive instrueret i relevante neurosensoriske øvelser. 

Opdateret 18. august 2021