Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Middelfart Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Middelfart Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Middelfart Kommune der findes.

I Middelfart Kommune vil du som commotio-borger blive mødt af en hjerneskadekoordinator. Denne vil rådgive og vejlede dig individuelt om følger efter en hjernerystelse. Hvis det er relevant, kan dine pårørende også inddrages. Det er også hjerneskadekoordinatoren der har overblikket over de tilbud kommunen har internt og eksternt. Sidst, sørger denne for at sikre koordinationen af din sag på tværs af kommunen.  

Hvis der er nok ramte, kan der oprettes et hold til nyramte. Her vil du gennem 5-6 gange blive undervist i symptomer, energiforvaltning og kompenserende teknikker med henblik på at begrænse eller helst afhjælper dine symptomer. Alt dette er dialogbaseret. Her vil du også kunne møde en neuropædagogisk uddannet ergoterapeut. 

Opdateret 27. maj 2021