Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Norddjurs Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Norddjurs Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Norddjurs Kommune der findes.

Kommunen har stor fokus på borgergruppen, og har på nuværende tidspunkt et tilbud til borgere med vedvarende symptomer efter hjernerystelseKommunen er fra sommeren 2021 med i det store midtjyske projekt GAIN 2.0, hvor borgere med symptomer i op til seks måneder kan deltage. 

Med afsæt i resultaterne fra GAIN-projektet tilbyder Sundhedsskolen i Norddjurs Kommune et otte ugers forløb med undervisning og træning for borgere, der efter mere end seks måneder fortsat har symptomer efter hjernerystelse. Du vil i forløbet få redskaber til at håndtere vedvarende symptomer efter hjernerystelse, få støtte og tryghed til udvikling af funktionsniveau samt få redskaber til at komme nærmere tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover bidrager forløbet også til at skubbe til de barrierer, der opleves i hverdagen. Forløbet foregår på små hold med andre i samme situation og varetages af; fysioterapeuter, hjerneskadekoordinator, ergoterapeut og neuropsykolog. Indholdet i forløbet er:

  • Otte ugers forløb med to mødegange pr. uge
  • Opstartssamtale inkl. test.
  • To gange undervisning af 90 minutters varighed
  • 14 x træning af 75 minutters varighed
  • Afslutningssamtale og evaluering
  • Individuelle samtaler efter behov

Deltagelse i forløbet kræver en henvisning via kommunens Jobcenter, men Sundhedsskolen kan kontaktes på tlf. 89 59 40 40 (ml. kl. 9.00-12.00) for mere information.

Opdateret 16. december 2021