Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Odsherred Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Odsherred Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Odsherred Kommune der findes.

Odsherred Kommune tilbyder et tværfagligt forløb, der involverer både træningsafdelingen, jobcenteret gennem din jobkonsulent og hjerneskadekoordinatoren. Herudover kan andre fagpersoner også indgå, hvis det findes relevant. Forløbet fungerer som et læringsredskab. De ønsker at finde ud af dine ressourcer og begrænsninger, for at kunne støtte dig til at forsætte på egen hånd. Som ramt skal man derfor ikke forvente at være symptomfri ved forløbets slut.

Der er også fokus på at skulle udfordres konditionelt, styrkemæssigt og balancemæssigt. Du vil skulle lære hvad du kan, og hvor dine begrænsninger er. Dette bevirker at du fremadrettet bedre skulle kunne handle ud fra dette. Derfor er forløbet også tilrettelagt individuelt. Din sagsbehandler i jobcentret bevilger forløbet, som tager afsæt i en sundhedsfaglig vurdering af dit samlede symptombillede og energiforvaltning i hverdagen

Opdateret 15. august 2021