Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Randers Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Randers Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Randers Kommune der findes. De har som den eneste kommune i landet pt. ansat en hjernerystelseskoordinator, der er ansat til at hjælpe ramte, hvad enten det er børn eller voksne. Kontaktinformation på denne kan findes på deres hjemmeside.

I Randers Kommune er der fem tilbud til hjernerystelsesramte borgere:

  • Rehabiliteringsenheden
  • Kommunikationssamarbejde Midtjylland
  • Jobcenter – afklaringsforløb
  • Hjernecenter Randers
  • Center for beskæftigelse og rehabilitering (CBR)

Rehabiliteringsenheden kræver henvisning med genoptræningsplan fra hospitalet (jf. Sundhedslovens §140). Målet med behandlingen er at du igen vil kunne mestre det du kunne før hjernerystelsen. Udover gradueret fysisk træning, vil du komme igennem sygdomsmestring, energiforvaltning, accept af situation mm.

Kommunikationssamarbejde Midtjylland kræver henvisning fra jobcentret, og inkluderer en synskonsulent og en hørekonsulent.

Hvis du er i jobafklaringsforløb hos Jobcentret henviser de dig til tilbud. Der er tilknyttet to bestemte sagsbehandlere til commotio. Tilbuddene de udbyder er primært ikke specifikke tilbud til hjernerystelsesramte, men Jobcenteret kan henvise til et tilbud på Hjernecenter Randers

Efter at have afsluttet jobafklaringsforløb, kan Hjernecenter Randers tilbyde undervisning, hvor der arbejdes med psykisk rehabilitering og sårbarheden efter en livsændrende situation. Hjernecenter Randers har også pårørendekurser.

CBR er et tilbud, du visiteres til fra Jobcenteret. Her får du et 14 dages introforløb på hold, hvorefter du indgår i et individuelt forløb. Målet er at finde en praktikplads. CBR har to ansatte, der er specialiseret i neurologiske problemstillinger – herunder også hjernerystelse. 

Opdateret 1. juli 2022