Tilbud til hjernerystelsesramte i Randers Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Roskilde Kommune
På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Randers Kommune der findes.

I Randers Kommune er der fem tilbud til hjernerystelsesramte borgere:
  • Rehabiliteringsenheden
  • Kommunikationssamarbejde Midtjylland
  • Jobcenter – afklaringsforløb
  • Hjernecenter Randers
  • Center for beskæftigelse og rehabilitering (CBR)
Rehabiliteringsenheden kræver henvisning med genoptræningsplan fra hospitalet (jf. Sundhedslovens §140). Målet med behandlingen er at du igen vil kunne mestre det du kunne før hjernerystelsen. Udover gradueret fysisk træning, vil du komme igennem sygdomsmestring, energiforvaltning, accept af situation mm.

Kommunikationssamarbejde Midtjylland kræver henvisning fra jobcentret, og inkluderer en synskonsulent og en hørekonsulent.

Hvis du er i jobafklaringsforløb hos Jobcentret henviser de dig til tilbud. Der er tilknyttet to bestemte sagsbehandlere til commotio. Tilbuddene de udbyder er dog ikke specifikke tilbud til hjernerystelsesramte.

Efter at have afsluttet jobafklaringsforløb, kan Hjernecenter Randers tilbyde undervisning, hvor der arbejdes med psykisk rehabilitering og sårbarheden efter en livsændrende situation. Derudover er der træning ift. vestibulær træning og synspåvirkning, foruden at der også er tilknyttet ergo- og fysioterapeuter. Sidst har stedet også pårørendekurser.

CBR er et tilbud, du visiteres til fra Jobcenteret. Her får du et 14 dages introforløb på hold, hvorefter du indgår i et individuelt forløb. Målet er at finde en praktikplads.

Opdateret 26. august 2021

Del artiklen på
Facebooktwitterlinkedin
Følg os på følgende sociale medier
Facebooktwitterlinkedininstagram