Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Sønderborg Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Sønderborg Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Sønderborg Kommune der findes.

Kommunen giver mulighed for at du kan blive tilknyttet en hjerneskadekoordinator, hvis kommunen vurderer det relevant for dig. Hjerneskadekoordinatoren hjælper dig med at finde rundt i kommunen, og skaber sammenhæng i hele dit forløb. Det vurderes også hvilke tilbud du, som ramt, ville have gavn af. Hvis du har fået en genoptræningsplan fra sygehuset, er du også berettiget til hjælp i kommunen, jævnfør Sundhedsloven §140.

Har du høre- eller synsproblematikker, kan du også kontakte Center for Hjælpemidler og Kommunikation Sønderborg, der har høre- og synskonsulenter ansat til at hjælpe blandt andet hjernerystelsesramte, med at afdække behovet for eventuelle hjælpemidler i forhold til lyd- og/eller lysfølsomhed.

Opdateret 18. september 2021