Hjernerystelse | Commotio Danmark

Tilbud til hjernerystelsesramte i Stevns Kommune

Tilbud til hjernerystelsesramte i Stevns Kommune

På denne side kan du finde de tilbud til hjernerystelsesramte i Stevns Kommune der findes.

Stevns kommunen har en rammeaftale med Special Center Rosikilde, SCR, om tilbud til hjernerystelsesramte.

Her tilbydes der en optisk udredning, udredning i forhold til auditive udfordringer, samt råd og vejledning med henblik på energistyring, hukommelse og sprog. Disse tilbud er uden betaling for borgere i Stevns Kommune. Desuden er der mulighed for at kontakte SCR gratis via telefon hver fredag. Alle borgere i Stevns kommune kan kontakte SCR uden visitering. Du finder deres kontaktoplysninger her.

Er man tilknyttet jobcenteret, kan jobcenteret vurderer om man er i målgruppe for at få tilbudt en neurofaglig arbejdsmarkedsrettet indsats.

Borgere der har fået en genoptræningsplan vil være berettiget til en ergo- og fysioterapeutisk indsats, hvis der er skrevet behov herfor i gentoptræningsplanen (jf. Sundhedsloven §140).

For borgere uden en genoptræningsplan kan jobcenteret henvise til ergo- og fysioterapeutisk vejlednings- og træningsforløb, hvis Jobcenteret vurderer det relevant ift. borgerens mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Opdateret 23. august 2021